Hạ ngầm đường dây 220kV Thủ Đức – Hóc Môn khoảng trụ T1-T2


Chủ đầu tư: Tập đoàn Hưng Thịnh
Năm thực hiện: 2017
Tình trạng: Đã hoàn thành