Ngầm hóa đường dây 110kV Việt Thành 1 – Chánh Hưng khooảng trụ T11-11A


Chủ đầu tư: Tập đoàn Đức Long Gia Lai
Năm thực hiện: 2016
Tình trạng: Đã hoàn thành