Hệ thống điện nhà máy MDF Kiên Giang


Chủ đầu tư: Tập đoàn Cao su
Năm thực hiện: 2014
Tình trạng: Đã hoàn thành