Trạm biến áp 110/35-10kV – 63MVA Nhà máy Thép Đồng Tiến

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thép Đồng Tiến
Năm thực hiện: 2008
Tình trạng: Đã hoàn thành