Hệ thống tủ RMU 24kV Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
Năm thực hiện: 2009
Tình trạng: Đã hoàn thành