Hệ thống điện thi công Trung tâm Nhiệt Điện Duyên Hải.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư và xây dựng Điện lực Việt Nam
Năm thực hiện: 2010
Tình trạng: Đã hoàn thành